RVVI znovu zasedala společně se členy Mezinárodní rady

V prostorách Akademie věd České republiky proběhlo v pátek 15. prosince 331. zasedání vládní Rady pro výzkum, vývoj a inovace (dále RVVI), kterého se účastnili také členové jejího expertního mezinárodního poradního orgánu. Hlavními tématy již třetího společného jednání s Mezinárodní radou během posledního roku byly otázky spojené se strategií posílení mezinárodní spolupráce českých výzkumných institucí, potřeba větší internacionalizace české vědy a zvýšení excelence v základním výzkumu. 

Společného 331. zasedání RVVI se zúčastnilo šest členů tzv. Mezinárodní rady - dr. Bohdan Pomahač z Brigham and Women’s Hospital v Bostonu, prof. Dalibor Sameš z Kolumbijské univerzity v New Yorku, prof. Josef Michl z University of Colorado v Boulderu, prof. Ding-Ming Wang z tchajwanské National Hsinchu University of Education, dr. Reinhard Mauermann z Fraunhofer Institute for Machine Tools and Forming Technology v Drážďanech a doc. Dr. Vladislav Kolařík z Fraunhofer Institute for Chemical Technology v Berghausenu. 

Na pracovní diskusi s předsednictvy Grantové a Technologické agentury ČR, a posléze na vlastním zasedání RVVI, konstatovala Mezinárodní rada potřebu dalšího posunu ke změně kultury hodnocení výzkumných organizací, velkých infrastruktur i hodnocení projektů směrem k postupům běžně užívaným ve vyspělých zemích. 

Z dalších bodů pátečního jednání: RVVI vzala na vědomí aktualizovaný materiál Definice druhů výsledků výzkumu, vývoje a inovací v rámci implementace nového systému hodnocení výzkumných organizací (tzv. Metodika hodnocení 2017+). Materiál na konci listopadu schválila vláda jako přílohu nové Metodiky hodnocení a v platnost by měl vstoupit 1. ledna 2018. 
Dále radní schválili konečné výsledky hodnocení výzkumných organizací v roce 2016 a aktuálně dokončenou Analýzu stavu výzkumu, vývoje a inovací v České republice a jejich srovnání se zahraničím v roce 2016, kterou už třetím rokem samostatně zpracovává Sekce pro vědu, výzkum a inovace při Úřadu vlády ČR.