Hodnocení výzkumných organizací  podle M17+
Hodnocení výzkumných organizací podle M17+

Na základě podnětů byla provedena aktualizace bibliometrizovatelných výsledků z roku 2016. Bylo identifikováno dalších 819 výsledků z databáze IS VaVaI, které mohou být podrobeny Bibliometrickým analýzám pro hodnocení v roce 2017. Tyto výsledky naleznete přehledně v samostatné tabulce v příloze v sekci Hodnocení VaVaI/2017/Hodnocení vybraných výsledků, kde jsou od zahájení hodnocení podle M17+ zveřejněny v souhrnných tabulkách všechny typy výsledků, které do hodnocení vstupují, aby byly k dispozici ke kontrole.

Zároveň byly nově identifikované bibliometrizovatelné výsledky vyřazeny z nabídky aplikace pro přihlašování vybraných výsledků do hodnocení (SKV), aby práce s ní byla pro Vás komfortnější.

Přihlašování výsledků do SKV je možné do 30. 9. 2017 (rozhodnutí předsednictva RVVI ze dne 23. 6. 2017). Do hodnocení tedy vstupují výsledky uplatněné v roce 2016 odevzdané do 31. 5. 2017 do RIV. Vzhledem k nutnosti respektovat schválený harmonogram a stav implementace M17+ nedochází k žádným dalším změnám. Limit pro přihlašování vybraných výsledků organizacemi pobírajícími v roce 2016 institucionální podporu (DK RVO) i nadále vyplývá z původní tabulky, která byla zpracována a zveřejněna v sekci Hodnocení VaVaI/2017/Hodnocení vybraných výsledků v termínu do 15. 6. 2017. Viz dále Postup pro hodnocení výsledků v roce 2017.

S Vaší pomocí se daří vytvořit pro hodnocení přesnější a kvalitnější podklady. Děkujeme za spolupráci. Za další náměty a připomínky Vám budeme nadále vděčni.

Neváhejte prosím kontaktovat pracovníky Oddělení hodnocení výzkumných organizací prostřednictvím společného mailu: hodnoceniVaVai@vlada.cz nebo telefonicky (přednostně 224003832, 224003865).

S dotazy spojenými s fungováním aplikace pro přihlašování výsledků do hodnocení se obracejte na pracovníky Oddělení informačních systémů mailem: podpora.rvvi@vlada.cz nebo telefonicky (přednostně 224003872, 224003874).