RVVI zasedala společně se členy své Zahraniční rady a projednávala aktuální postup MF při přípravě státního rozpočtu na vědu

Zasedání Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace se v pátek 30. června 2017 zúčastnilo také šest členů jejího mezinárodního poradního orgánu – Zahraniční rady. Kromě společného jednání s odborníky ze Zahraniční rady členové RVVI diskutovali o aktuálním stavu přípravy výdajů státního rozpočtu na oblast vědy a výzkumu a postupu Ministerstva financí. 

Společného 327. zasedání RVVI se zúčastnili členové Zahraniční rady - Peter Gruss, který působí na Okinawa Institute of Science and Technology v Japonsku a předtím pracoval v Institutu Maxe Plancka, Pier Luigi Sacco z IULM University v Miláně, Ding-Ming Wang z tchajwanské National Hsinchu University of Education, Peter Nesvadba působící v Chemistry Design Gruppe koncernu BASF v Basileji, Vladislav Kolařík z Fraunhofer Institute for Chemical Technology (ICT) v Berghausenu a Reinhard Mauermann, který působí ve Fraunhofer Institute for Machine Tools and Forming Technology v Drážďanech.

„Setkání se členy Zahraniční rady vnímám jako velmi přínosné, protože jde o renomované odborníky, kteří přinesou především cenné zkušenosti v přípravě strategických materiálů pro směřování oblasti VVI v České republice. Stále voláme po větší internacionalizaci české vědy a právě 'pohled zvenku'  u Zahraniční rady, podpořený i jejich manažerskými zkušenostmi ze špičkových vědeckovýzkumných institucí, k ní může výrazně přispět,“řekl k jednání místopředseda vlády a zároveň předseda RVVI Pavel Bělobrádek.

 
Z tiskového brífinku se členy Zahraniční rady. Foto: archív ÚV ČR

K hlavním bodům dnešního jednání RVVI patřila diskuse k aktuální situaci v přípravách státního rozpočtu pro oblast vědy a výzkumu a k postoji Ministerstva financí. Radní vyjádřili vážné znepokojení nad postupem Ministerstva financí, které při přípravě předběžného návrhu příjmů a výdajů jednotlivých rozpočtových kapitol na rok 2018 a střednědobých výhledů na léta 2019 a 2020 nerespektuje květnové usnesení vlády. „My trváme na dodržení vládou schváleného objemu výdajů státního rozpočtu na vědu a výzkum, který je výsledkem intenzívního půlročního vyjednávání se všemi klíčovými subjekty vědeckovýzkumného systému. Žádáme, aby Ministerstvo financí při přípravě rozpočtu respektovalo roli a zákonem dané kompetence Rady pro výzkum, vývoj a inovace jakožto odborného poradního orgánu vlády. Ministerstvo financí svými postoji nedodržuje zákon 130/2002 Sb. a tím ohrožuje transparentnost, stabilitu, předvídatelnost a s nimi spojený dlouhodobý rozvoj celého vědeckovýzkumného systému v České republice. Došlo by k oslabení rozvoje špičkového výzkumu a spolupráce výzkumných organizací s podnikovou sférou – a ve výsledku i ohrožení konkurenceschopnosti naší ekonomiky. A já budu trvat na respektování platného usnesení vlády z května, které pro příští rok požaduje výdaje rozpočtu na vědní oblast ve výši 36 miliard korun,“ uvedl místopředseda vlády Bělobrádek.