Informace k 3. etapě Hodnocení 2015

Komise pro hodnocení výsledků (KHV) na svém 93. zasedání konaném 6. února 2017 doporučila průběžné opravy chyb ve výpočtu Hodnocení 2015 nezveřejňovat, především z důvodu zachování informační konzistence. Termín 21. února 2017 pro zaslání připomínek ke zveřejněnému výpočtu Hodnocení 2015 ze strany poskytovatelů zůstává v platnosti.

Opravený výpočet, posouzený odborníky z KHV na základě kontroly i došlých připomínek, bude zveřejněn po 21. únoru 2017. Poskytovatelé a výzkumné organizace budou mít týden od jejich zveřejnění 2017 možnost se k opravenému výpočtu Hodnocení 2015 vyjádřit.
Po zpracování případných připomínek a závěrečné kontrole KHV doporučí Radě schválení výsledků Hodnocení 2015 na jejím březnovém zasedání.